Ethische keuzes

Een goed ontwerp is goed waard tegenwoordig en vrijwel elk bedrijf en elke organisatie slaat je om de oren met hoe iets op z’n minst ‘ontworpen’ is. Maar vaak wordt er niet bij stilgestaan of dat ontwerp eigenlijk wel een goed effect teweeg brengt.

Onderstaand artikel maakt er gewoon meteen een Godwin van en vraagt zich hardop af of de goede ontwerpen van de Nazi’s eigenlijk wel echt goede ontwerpen zijn. Functioneel? Ja. Maar ethisch gezien kleven er uiteraard behoorlijk wat andere punten aan vast.

Oftewel, volgens de schrijver wordt het weer tijd voor ethiek bij het maken van beslissingen: het moet over het waarom en wat we doen gaan en minder over of iets de meest ‘efficiënte’ oplossing is.

↳ Did Hitler have great designers? Can good design be bad design? – Desk of van Schneider – Medium